Demir yolu, hava yolu, deniz yolu için farklı belgeler vardır. Örneğin hava yolu için ATC belgesi verilmektedir. ADR yönetmeliği, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 kez revize edilmiştir. Son hali ise ADR 2003’tür. 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin son kabul edilen hali ECE/TRANS/160 adı ile yayınlanmıştır ve iki ciltten oluşmaktadır.

Güncel olarak bu yönetmeliği kabul eden ve yürürlüğe koyan tam 43 ülke vardır. 43 ülke arasında Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Kuzey İrlanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Norveç, Kıbrıs, Romanya ve daha birçok ülke yer alırken Türkiye’de yönetmelik henüz yürürlükte değildir.

ADR Taşıma Nedir?

ADR tehlikeli maddelerin uluslararası karayolu nakliyesi hakkındaki regülasyondur. Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 30 Eylül 1957’de yayınlanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ADR mevzuatının amacı tehlikeli maddelerin insan sağlığı, diğer canlı varlıklar ve çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayollarında taşınmasını kolaylaştırmaktadır.