Mikro İhracat Süreci

Yürürlükteki Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliğİ ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 126. Maddesi kapsamında ihracat rejimine konu eşyanın Hızlı Kargo Firmaları tarafından yapılabilecek beyanının limitleri 300 kg ve 15000 € olarak belirlenmiştir. Gönderinin BRÜT TARTI AĞIRLIĞI 300 kg’ı geçmemelidir.

Siz, müşterilerimiz adına belirtilen limitlerde sadece bedelli ihracat gönderilerinizin gümrük beyanı operatör sıfatıyla tarafımızdan yapılabilmektedir. Farklı rejim gerektiren; fuar&sergi, tamire giden eşya, bedelsiz, hediye, dahilde işleme, hariçte işleme gibi ihracatlar(tamir amaçlı, geçici, fuar, vb.) ve kısıtlamalı, izne tabii, denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal ürünler vb.) kapsam dışındadır.

Aşağıda ihracat işlemlerinizin ETGB kapsamında Naklico tarafında yapılabilmesi için gerekli evraklarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

Gerekli Evraklar

1 adet dolaylı temsil yetki belgesi
Genel Talimatların ekine imza sirküleri kopyası eklenmelidir. Orjinal Dolaylı Temsil Yetki Belgesi ile birlikte 1 defaya mahsus bize yollanmalıdır.
İhracat bilgi formu
Eşyanın detaylı Türkçe tanımı, cinsi ve türünün her kalem için ayrı ayrı belirtildiği Orjinal Maliye onaylı Türkçe fatura veya E-arşiv fatura (ıslak imza+kaşeli)
İngilizce fatura
Çok kalemli (6 kalemden fazla ) gönderileriniz için, Türkçe faturanın excel formatı iletilmelidir. Aşağıda iletmiş olduğumuz örnek excel formatının kullanılması gerekmektedir. ([email protected] mail adresine excel formatındaki faturanızın kontrol edilmesi için mail atabilirsiniz)

Lütfen maliye onaylı türkçe faturanızın aslını bizimle paylaşınız. Alt nüshalarını yönlendirmemeniz ve firmanız bünyesinde saklı tutuyor olmanız gerekmektedir.

Kapsam Dışı Gönderiler

Limiti Geçen İhracatlar
Fuar & Sergi Amaçlı Geçici Çıkışlar
Tamir Amaçlı Çıkışlar
Dahilde işleme, hariçte işleme vb. ihracatlar
Kısıtlamalı, izne tabi, denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal vb. ürünler)
Bedelsiz ürünler
Siparişe konu numuneler

Mikro İhracat'ın Avantajları

Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz.
Çıkış ambar ücreti oluşmaz. (sadece KKTC gönderileri, farklı ambardan çıktıkları için ambar ücreti oluşur)
Noter tasdikli VEKALETNAME gerekmez.
İhracatçılar birliği kaydı aranmaz.
Hard copy beyanname arşivlemeniz gerekmez.

Mikro İhracatta İçeriklere Göre Özel Durum Gereklilikleri

İlaç Gönderileri
Sağlık Bakanlığı izin belgesi gereklidir.
Altın ve Gümüş Gönderileri
İşçilik bedeli belirtilmelidir.
Ürünler yeni imalat ise belirtilmelidir(örneğin; ‘yeni imalattır’)
Menşei belirtilmelidir.
Gram ve ayar bilgilerinin belirtilmesi gereklidir.
Külçe altın mikro ihracat yapılamamaktadır.
Makina Parçaları
Parçalarda motor var ise ; ac,dc ,ekfaz, çok faz ,watt bilgisi gereklidir.
Genel makina parçası tanımı yeterli olmamaktadır, detaylı ürün tanımı gereklidir. (örneğin ;’ekmek kesme makinasının bıçağı’)
Tekstil Ürünleri
Dokuma /Örme gibi kumaş dokusunu açıklayan tanımlamalar yapılmalıdır.
Kumaş içeriği belirtilmelidir (örneğin; %100 polyester,%80 pamuk %20 polyester)
Bayan/erkek/çocuk gibi cinsiyeti belirten ürün tanımı yazılmalıdır. (örneğin bayan gömlek, çocuk t-shirt vb)
Etiket Ürünleri
Yapışkanlı / Yapışkansız bilgileri yazılmalıdır.
Etiketin hammaddesi belirtilemelidir. (örneğin; ‘kağıt, karton, kumaş’)
Lisanslı Ürünler
Lisans ve Yazılım Ürünleri faturada beyan tutarına dahil edilmemektedirler.

Kısıtlı İçerikler

İlaç
Halı
Tohum
Gümüş
Tablo
Heykel
Deri (CITES belgesi varsa,Av ve yaban hayvanı derileri mikro ihracat yapılabilir.)

Mikro İhracat Yapılamayan İçerikler

Tarihi Eser Gönderileri
Salep
Zeytinyağı
Ham lületaşı
Meyan kökü
Kapya cinsi kırmızı biber
Tütün tohumu ve Fidesi
Odun

Güncel kısıtlamalar için, Ticaret Bakanlığının “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Liste’sini kontrol edebilirsiniz.

Mikro İhracatta E-Arşiv Fatura

e- Arşiv Uygulaması Hakkında

Gelir İdaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv sistemi ile hazırlanmış faturaların, alıcının ve göndericinin arasında güvenli bir şekilde ulaşması için geliştirilmiş bir sistemdir. Vergi Usul Kanunu VUK 509 hükümlerine göre, e-Arşiv kullanıcısı olabilmek için e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu vardır.

e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında ise, elektronik ortamda oluşturulan fatura alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli aslını oluşturur ve düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

e-Arşiv Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Fiziksel arşivleme maliyeti yoktur.
Fatura gönderimi birkaç dakika içerisinde tamamlanır.
Giden faturaların, şirketlerin nakit akış planına dahil olma sürelerini kısaltır.
Gerektiğinde faturaların ibrazı kolay ve hızlıdır.
Fatura oluştuğu anda müşteriye elektronik yollarla iletilir.

Örnek e-Arşiv Fatura

Örnek Maliye Onaylı Türkçe Fatura

‘YALNIZ’ sekmesine yazılan tutar elle yazılmalıdır.

Mikro İhracatta Fatura Hazırlama Süreci İçin Önemli Bilgiler

Navlun ve sigorta gönderici tarafından ödendiyse faturada ayrı ayrı kalemlerde belirtilmelidir.
Kısaca Taşıma Şekilleri EXW/FOB/FCA: Yalnızca ürün bedelini kapsar.
EXW: Navlun gönderici tarafından ödenir ve fatura toplamına dahil değildir CFR/CPT: Ürün bedeli + Navlun bedelini kapsar. CIF/CIP: Ürün bedeli + Navlun + Sigorta bedelini kapsar. DAP/DDP: Ürün bedeli + Navlun (+Sigorta) bedelini kapsar.
Mikro ihracatlarda E-arşiv fatura veya matbu fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılmalıdır.
İthalatçı ve teslim alacak firmalar farklı ise “bill to” ve “ship to” olarak ayrı belirtiniz.
İhracat faturalarında; gümrükleme hizmet bedeli gibi ek kalem yazılamaz, sadece eşya bedeli, navlun, sigorta, banka komisyonu ile paketleme ve işçilik bedelleri yazılabilir. (altın ve gümüş gibi ürünlerde işçilik bedeli mutlaka ayrı belirtilmelidir
Eşyanın detaylı Türkçe tanımı,cinsi, türü her kalem için ayrı ayrı belirtildiği Orjinal Maliye onaylı Türkçe fatura veya E-arşiv fatura (ıslak imza+kaşeli) iletilmelidir.
E-fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılamamaktadır. E-fatura iletilmemesi gerekmektedir. (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ETGB sistemi ile E-fatura sisteminin entegrasyon çalışması yapıldıktan sonra ETGB ile Mikro ihracatlarda e-fatura kullanılabilecektir)
E-arşiv faturalar çıktısı alındıktan sonra ıslak kaşe ve imzalı olarak teslim edilmelidir.
Çok kalemli (6 kalemden fazla ) gönderileriniz için, sizden Türkçe faturanızın excel formatı talep edilmektedir
İhracat faturaları KDV’siz olur. KDV eklenmemelidir.
Mikro ihracat konşimento bilgileri de sisteme akışı sağlanarak kullanıldığından, konşimentoların tam ve doğru olması, aynı zamanda fatura ile örtüşmesi gerekmektedir.