Image link

Yürürlükte bulunan Hızlı Kargo Taşımacılığına İlişkin Gümrük Genel Tebliği ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 126. maddesi kapsamında, Hızlı Kargo Şirketleri tarafından ihracat rejimine tabi eşya beyannamesi limitleri 300 olarak belirlenmiştir. kg ve 15000 €. Gönderinin BRÜT AĞIRLIĞI 300 kg’ı geçmemelidir. Ödemeli ihracat gönderilerinizin gümrük beyannamesini sadece operatör olarak müşterilerimiz adına belirtilen limitler dahilinde yapabilirsiniz. Farklı bir rejim gerektiren; Fuar&sergi, tamir amaçlı, bedelsiz, hediye, dahilde işleme, haricen işleme (tamir amaçlı, geçici, fuar vb.) ve kısıtlı, izinli, denetime tabi ürünler (gıda, ilaç, kimyasal ürünler vb.) .) dahil edilmez.

Naklico tarafından ETGB kapsamında yapılacak ihracat işlemleriniz için gerekli evraklar hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Gerekli Belgeler

1 adet dolaylı temsil yetki belgesi
Genel Talimatların ekine imza sirküleri kopyası eklenmelidir. Orjinal Dolaylı Temsil Yetki Belgesi ile birlikte 1 defaya mahsus bize yollanmalıdır.
İhracat bilgi formu
Eşyanın detaylı Türkçe tanımı, cinsi ve türünün her kalem için ayrı ayrı belirtildiği Orjinal Maliye onaylı Türkçe fatura veya E-arşiv fatura (ıslak imza+kaşeli)
İngilizce fatura
Çok kalemli (6 kalemden fazla ) gönderileriniz için, Türkçe faturanın excel formatı iletilmelidir. Aşağıda iletmiş olduğumuz örnek excel formatının kullanılması gerekmektedir. ([email protected] mail adresine excel formatındaki faturanızın kontrol edilmesi için mail atabilirsiniz)
DnmShape

Kapsam Dışı Gönderiler

Limiti Geçen İhracatlar
Fuar & Sergi Amaçlı Geçici Çıkışlar
Tamir Amaçlı Çıkışlar
Dahilde işleme, hariçte işleme vb. ihracatlar
Kısıtlamalı, izne tabi, denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal vb. ürünler)
Bedelsiz ürünler
Siparişe konu numuneler

Mikro İhracat'ın Avantajları

Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz.
Çıkış ambar ücreti oluşmaz. (sadece KKTC gönderileri, farklı ambardan çıktıkları için ambar ücreti oluşur)
Noter tasdikli VEKALETNAME gerekmez.
İhracatçılar birliği kaydı aranmaz.
Hard copy beyanname arşivlemeniz gerekmez.
SHAPE2-02

Mikro İhracatta İçeriklere Göre Özel Durum Gereklilikleri

İlaç Gönderileri
Sağlık Bakanlığı izin belgesi gereklidir.
Altın ve Gümüş Gönderileri
İşçilik bedeli belirtilmelidir.
Ürünler yeni imalat ise belirtilmelidir(örneğin; ‘yeni imalattır’)
Menşei belirtilmelidir.
Gram ve ayar bilgilerinin belirtilmesi gereklidir.
Külçe altın mikro ihracat yapılamamaktadır.
Makina Parçaları
Parçalarda motor var ise ; ac,dc ,ekfaz, çok faz ,watt bilgisi gereklidir.
Genel makina parçası tanımı yeterli olmamaktadır, detaylı ürün tanımı gereklidir. (örneğin ;’ekmek kesme makinasının bıçağı’)
Tekstil Ürünleri
Dokuma /Örme gibi kumaş dokusunu açıklayan tanımlamalar yapılmalıdır.
Kumaş içeriği belirtilmelidir (örneğin; %100 polyester,%80 pamuk %20 polyester)
Bayan/erkek/çocuk gibi cinsiyeti belirten ürün tanımı yazılmalıdır. (örneğin bayan gömlek, çocuk t-shirt vb)
Etiket Ürünleri
Yapışkanlı / Yapışkansız bilgileri yazılmalıdır.
Etiketin hammaddesi belirtilemelidir. (örneğin; ‘kağıt, karton, kumaş’)
Lisanslı Ürünler
Lisans ve Yazılım Ürünleri faturada beyan tutarına dahil edilmemektedirler.
SHAPE4_Çalışma Yüzeyi 1 kopya

Kısıtlı İçerikler

İlaç
Halı
Tohum
Gümüş
Tablo
Heykel
Deri (CITES belgesi varsa,Av ve yaban hayvanı derileri mikro ihracat yapılabilir.)

Mikro İhracat Yapılamayan İçerikler

Tarihi Eser Gönderileri
Salep
Zeytinyağı
Ham lületaşı
Meyan kökü
Kapya cinsi kırmızı biber
Tütün tohumu ve Fidesi
Odun
SHAPE5-04

Güncel kısıtlamalar için, Ticaret Bakanlığının “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Liste’sini kontrol edebilirsiniz.