Mikro İhracat Süreci

Yürürlükteki Hızlı Kargo Taşımacılığı ile ilgili Gümrük Genel Tebliğİ ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 126. Maddesi kapsamında ihracat rejimine konu eşyanın Hızlı Kargo Firmaları tarafından yapılabilecek beyanının limitleri 300 kg ve 15000 € olarak belirlenmiştir. Gönderinin BRÜT TARTI AĞIRLIĞI 300 kg’ı geçmemelidir.

Siz, müşterilerimiz adına belirtilen limitlerde sadece bedelli ihracat gönderilerinizin gümrük beyanı operatör sıfatıyla tarafımızdan yapılabilmektedir. Farklı rejim gerektiren; fuar&sergi, tamire giden eşya, bedelsiz, hediye, dahilde işleme, hariçte işleme gibi ihracatlar(tamir amaçlı, geçici, fuar, vb.) ve kısıtlamalı, izne tabii, denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal ürünler vb.) kapsam dışındadır.

Aşağıda ihracat işlemlerinizin ETGB kapsamında Naklico tarafında yapılabilmesi için gerekli evraklarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz:

Gerekli Evraklar:

1 adet dolaylı temsil yetki belgesi
Genel Talimatların ekine imza sirküleri kopyası eklenmelidir. Orjinal Dolaylı Temsil Yetki Belgesi ile birlikte 1 defaya mahsus bize yollanmalıdır.
İhracat bilgi formu
Eşyanın detaylı Türkçe tanımı, cinsi ve türünün her kalem için ayrı ayrı belirtildiği Orjinal Maliye onaylı Türkçe fatura veya E-arşiv fatura (ıslak imza+kaşeli)
İngilizce fatura
Çok kalemli (6 kalemden fazla ) gönderileriniz için, Türkçe faturanın excel formatı iletilmelidir. Aşağıda iletmiş olduğumuz örnek excel formatının kullanılması gerekmektedir. ([email protected] mail adresine excel formatındaki faturanızın kontrol edilmesi için mail atabilirsiniz)

 

 •  

Kapsam Dışı Gönderiler

  • Limiti Geçen İhracatlar
  • Fuar & Sergi Amaçlı Geçici Çıkışlar
  • Tamir Amaçlı Çıkışlar
  • Dahilde işleme, hariçte işleme vb. ihracatlar
  • Kısıtlamalı, izne tabi, denetime bağlı ürünler (gıda, ilaç, kimyasal vb. ürünler )
  • Bedelsiz ürünler
  • Siparişe konu numuneler

Mikro İhracat’ın Avantajları

  • Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz.
  • Çıkış ambar ücreti oluşmaz. (sadece KKTC gönderileri, farklı ambardan çıktıkları için ambar ücreti oluşur)
  • Noter tasdikli VEKALETNAME gerekmez.
  •  İhracatçılar birliği kaydı aranmaz.
  • Hard copy beyanname arşivlemeniz gerekmez.

MİKRO İHRACATTA İÇERİKLERE GÖRE ÖZEL DURUM GEREKLİLİKLERİ

İlaç Gönderileri

Altın ve Gümüş Gönderileri

MAKİNA PARÇALARI

TEKSTİL ÜRÜNLERİ

ETİKET ÜRÜNLERİ

LİSANSLI ÜRÜNLER

Kısıtlı İçerikler

Mikro İhracat Yapılamayan İçerikler

Mikro İhracatta E-Arşiv Fatura

e- Arşiv Uygulaması Hakkında

Gelir İdaresi başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama taşınması, muhafaza edilmesi ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv sistemi ile hazırlanmış faturaların, alıcının ve göndericinin arasında güvenli bir şekilde ulaşması için geliştirilmiş bir sistemdir. Vergi Usul Kanunu VUK 509 hükümlerine göre, e-Arşiv kullanıcısı olabilmek için e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu vardır.

e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında ise, elektronik ortamda oluşturulan fatura alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli aslını oluşturur ve düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir

e-Arşiv uygulamasının avantajları nelerdir?

Örnek E-Arşiv Fatura

Örnek Maliye Onaylı Türkçe Fatura

MİKRO İHRACATTA FATURA HAZIRLAMA SÜRECİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

 • Navlun ve sigorta gönderici tarafından
  ödendiyse faturada ayrı ayrı kalemlerde belirtilmelidir.

 • Kısaca Taşıma Şekilleri
  EXW/FOB/FCA: Yalnızca ürün bedelini kapsar.

  -EXW: Navlun gönderici tarafından ödenir ve fatura toplamına dahil değildir CFR/CPT: Ürün bedeli + Navlun bedelini kapsar.
  CIF/CIP: Ürün bedeli + Navlun + Sigorta bedelini kapsar.
  DAP/DDP: Ürün bedeli + Navlun (+Sigorta) bedelini kapsar.

 • Mikro ihracatlarda E-arşiv fatura veya matbu fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılmalıdır.

 • İthalatçı ve teslim alacak firmalar farklı ise “bill to” ve “ship to” olarak ayrı belirtiniz.

 • İhracat faturalarında; gümrükleme hizmet bedeli gibi ek kalem yazılamaz, sadece eşya bedeli, navlun, sigorta, banka komisyonu ile paketleme ve işçilik bedelleri yazılabilir. (altın ve gümüş gibi ürünlerde işçilik bedeli mutlaka ayrı belirtilmelidir

 • Eşyanın detaylı Türkçe tanımı,cinsi, türü her kalem için ayrı ayrı belirtildiği Orjinal Maliye onaylı Türkçe fatura veya E-arşiv fatura (ıslak imza+kaşeli) iletilmelidir.

 • E-fatura ile mikro ihracat çıkışı yapılamamaktadır.E-fatura iletilmemesi gerekmektedir. (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ETGB sistemi ile E-fatura sisteminin entegrasyon çalışması yapıldıktan sonra ETGB ile Mikro ihracatlarda e-fatura kullanılabilecektir)

 • E-arşiv faturalar çıktısı alındıktan sonra ıslak kaşe ve imzalı olarak teslim edilmelidir.

 • Çok kalemli (6 kalemden fazla ) gönderileriniz için, sizden Türkçe faturanızın excel formatı talep edilmektedir

 • İhracat faturaları KDV’siz olur.KDV eklenmemelidir.

 • Mikro ihracat konşimento bilgileri de sisteme akışı sağlanarak kullanıldığından, konşimentoların tam ve doğru olması, aynı zamanda fatura ile örtüşmesi gerekmektedir.