Lojistik Sektörü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Lojistik Sektörü Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Lojistik, ekipman, gıda, sıvılar, envanter, malzemeler ve insanlar gibi kaynakları bir konumdan istenen varış yerinin depolanmasına koordine etme ve taşıma süreci olarak bilinir. Başlangıçta askeri gücün ekipman ve malzemeleri nasıl elde ettiğini, depoladığını ve taşıdığını açıklamak için kullanılan askeri temelli bir terimdi. Tedarik zinciri ve iş anlamında lojistik, tüketicilerin veya kurumların gereksinimlerini karşılamak için, ürünlerin çıkış noktası ile tüketim noktası arasındaki akışının yönetimidir. Söz konusu kaynakların lojistiği, üretim, paketleme, depolama, nakliye, güvenlik, malzeme taşıma ve bilgi akışının entegrasyonunu içerir. Farklı lojistik kategorileri şunlardır:
  • Üçüncü Şahıs Lojistik (3PL)
  • Dördüncü Taraf Lojistik (4PL)
  • Gelen Lojistik
  • Giden Lojistik
  • Tersine Lojistik
  • Yeşil Lojistik
  • İnşaat Lojistiği
  • Dijital Lojistik
  • Askeri Lojistik

Lojistik Yönetimi

Lojistik yönetimi, şirketin nihai mal ve hizmetlerinin üretimi ile ilgili günlük faaliyetlerin verimliliğine ve etkin yönetimine odaklanır. Bu tür bir yönetim, tedarik zinciri yönetiminin bir parçasını oluşturur ve malların verimli, etkili ileri ve geri akışını ve depolanmasını planlar, uygular ve kontrol eder. Bahsedildiği gibi bu süreç, müşteriler tarafından belirlenen gereksinimleri karşılamak için menşe noktası ile tüketim noktası arasında gerçekleşir. Lojistik yönetiminin temel amacı, doğru miktarda kaynak veya girdiyi doğru zamanda tahsis etmektir. Aynı zamanda doğru iç veya dış müşteriye teslim ederken, belirlenen yere düzgün bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

Tedarik Zinciri Prosedürleri

Etkili tedarik zinciri ve lojistik prosedürler, maliyetleri düşürdükleri ve üretkenliği korudukları ve artırdıkları için önemlidir. Standart altı lojistik ise geç teslimatlara, tüketici gereksinimlerinin karşılanamamasına ve nihayetinde işletmenin çökmesine neden olur. Tüketiciler sürekli olarak daha iyi hizmet talep ediyor ve bu, tedarik zinciri rol oyuncularını hızlı, doğru ve kaliteli hizmet sunmayı hedeflemeye sevk etti. Lojistik yönetimi, bu amacın gerçekleşmesinden ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasından sorumludur. Lojistik yönetimi, herhangi bir şirketin tedarik zincirinde görünürlük oluşturmak için de çok önemlidir. Geçmiş veriler analiz edildiğinden ve malların hareketi gelişmiş nakliye yönetim sistemleri (TMS) tarafından gerçek zamanlı olarak takip edildiğinden, lojistik bu bilgileri süreç optimizasyonu ve potansiyel aksaklıklardan kaçınmak için kullanır. Ek olarak, tedarik zinciri görünürlüğü, operasyonlarda önemli maliyet tasarrufları için zemin oluşturur. Uygun lojistik yönetimi prosedürleri geliri artırır ve işletmelere gelen navlun üzerinde kontrol sağlar. Bunun yanı sıra malların ters akışının organizasyonuna izin vermek, envanteri optimum seviyelerde tutmak ve yük hareketlerini uygun taşıma modlarında da kullanır. Bu faktörlerin tümü maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunur.

Lojistik Yönetiminin Dönüşümü

İş lojistiği kavramının 1960’lardan beri dönüştüğü söyleniyor. Yıllar içinde şirketlere malzeme ve kaynak tedarik etme ihtiyacı arttıkça, niş ve becerilerinde büyüyen uzmanlarla birlikte tedarik zincirlerinin küresel genişlemesi de arttı. Modern çağda da ilerleyen lojistik süreçlerin karmaşıklığı, lojistik yönetim yazılımlarının oluşturulmasına ilham vermiş ve yalnızca tedarik zinciri boyunca kaynak hareketini hızlandırmaya odaklanan işletmeler başlatmıştır. Üretim şirketleri, lojistik yönetimini uzmanlara yaptırmayı seçecekleri bir noktaya bile geldiler. Üçüncü Taraf Lojistik (3PL’ler) sağlayıcılarının hakim olduğu bir alan lojistikte giderek popüler hale geliyor. Ayrıca, dijital çağın da tam ortasında olan lojistik ve tedarik zinciri sektörü, iç ve dış süreçleri dijitalleştirme yolunda yakalamış ve büyük adımlar atmıştır.

Günümüzün Rekabetçi Tedarik Zincirinin Durumu

Dijital, Daha Küçük ve Daha Esnek makale, 2020 yılına kadar tedarik zinciri yürütme harcamalarının %90’ı lojistik dijital uygulamaları ve yazılımları destekleyecek. IoT, şirketlerin fiziksel varlıkları dijital olarak birbirine bağlamasına ve değer zinciri boyunca veri akışını etkinleştirerek ürün yaşam tarzının her parçasını birbirine bağlamasına izin vermeye şimdiden başladı. Dijitalleştirilmiş tedarik zincirleri ayrıca müşterilere, işlemleriyle ilgili geri bildirim almalarına izin verildiği lojistik süreçte içgörü ve şeffaflık sağladı. Artık her kullanıcı, sonunda tüketici memnuniyetine yol açan sürecin kontrolünün kendisinde olduğunu hissediyor; her işletmenin uğraşması gereken bir faktör. Teknoloji, tedarik zinciri ve lojistik alanı söz konusu olduğunda çok sayıda avantaj ve fırsat sunmuştur ve bunlar arasında gelişmiş veri analitiği, ölçeklenebilirlik kolaylığı, veri güvenliği, maliyet tasarrufu, birden fazla platformun entegrasyonu, gerçek zamanlı izleme ve otomatikleştirilmiş prosedürler yer alır. Teknoloji ile güçlerini birleştiren lojistik yönetiminden bahsederken, yazılım konuşmaya öncülük eder çünkü lojistik süreçler uygun yazılım sistemleri olmadan yüksek düzeyde optimize edilemez. Lojistik Yönetim Yazılımı, mal, hizmet ve ilgili bilgilerin akışını ve depolanmasını planlamayı, uygulamayı ve kontrol etmeyi amaçlar. Otomasyon, görünürlük, iletişim ve süreç verimliliklerinde artış yoluyla daha büyük bir sonuç elde edilmesine olanak tanıyarak bu süreci optimize eder.

Farklı Lojistik Yönetimi Türleri

Lojistik yönetimi, ürünlerin tedarikinden müşteriye teslimine kadar tüm süreçleri kapsayan bir yönetim disiplinidir. Farklı yöntemleri aşağıdaki şekilde listelenebilir:

Tedarik

Tedarik yönetimi, üretime veya faaliyete destek sağlamak için belirli bir zamanda belirli bir yerde ihtiyaç duyulan malzemelerin planlanması ve koordinasyonu ile ilgilenir. Tedarik lojistiği, sürecin farklı aşamalarında tedarik seviyesini değerlendirmek için mevcut planlarla birlikte malzemelerin taşınmasına ve depolanmasına sahip olmalıdır; malzeme akışının ihtiyaca uygun olduğundan emin olmak.

Dağıtım

Dağıtım, tedarik edilen ve depolanan bir malzemenin daha sonra ihtiyaç duyulan yerlere nasıl gönderildiğini yönetmekle ilgilidir. Süreç, malzeme hareketinin düzenlenmesini (yükleme, boşaltma ve nakliye), stok takibini ve kullanım sorumluluğunu (malzemenin nasıl ve kim tarafından kullanıldığını not ederek) içerir.

Üretim

Bu tür bir lojistik yönetimi, dağıtılmış malzemeleri bir üründe birleştirme aşamalarını denetler. Bu, bir imalat veya montaj sürecinin koordinasyonunu ve askeri üretim gibi uygulamalarda, koordinasyon alanı ve üretim alanlarının lojistiğini gerektirebilir. İnşaatta, üretim lojistiği, gerçekleşen inşaat aşamasıyla koordine etmek için malzemenin aşamalandırılmasını içerecektir.

Tersine Lojistik

Tersine lojistik yönetimi, bir üretim montaj sürecinden malzeme ve malzemelerin geri çağrılmasını ele alır. Örneğin, bir inşaat projesinin lojistik yönetiminde, fazla malzemenin uzaklaştırılması ve malzemenin bir stok kaynağına yeniden emilmesi için tersine lojistik planları.
Related Posts