ETGB Nedir? Nasıl Sorgulanır?

ETGB nedir? Sorgulaması nasıl yapılır? Bu ve benzeri sorular mikro ihracatın son zamanlarda artması ile çok sorulmaktadır. Buna ek olarak, uluslararası ticaretin gelişmesi ile ihracat ve ithalat yapan firmaların dijital işlemlerle işlem süreçlerini kısaltmaları amaçlı ETGB nedir, sorgulaması nasıl yapılır soruları artmıştır. ETGB nedirin cevabı ise; ticaret yapan firmaların veya kişi ve kuruluşların, yurt dışına satış ve alışlarında kullandıkları elektronik beyanname veya e fatura olarak verilebilir. Dijital ortamda düzenlenen bu belge sayesinde yurt dışı alış ve satış işlemleri daha hızlıdır. Bu sözleşme gümrük müşavirlerin hazırladığı bir beyanname değildir, bunu taşıma aracı firmalarla işlemi gerçekleştirmek isteyen kurum arasında düzenlenir. Ayrıca mikro ihracat olarak ticaret yapan kişiler tarafından kabul görür.


ETGB nedir? Sorusunun açıklamasından sonra işlemleri sorgulaması nasıl yapılır merak edilmektedir. İlgili sorgulama “Vedop nedir?” yazımızda da geçen ve internet vergi dairesi olan bu otomasyon sisteminden kolayca yapılabilir. Bu linkten https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/ ETGB sorgulamasını yaptıktan sonra arşiv bilgilerinizden güncel ve geçmiş verilerinizi sorgulaması kısa sürede gerçekleşir. İthalat ve ihracat için için süreçler böylelikle düzenlenmiş olur.

ETGB Sorgulama Nasıl  Yapılır ve Nereden Yapılır?

ETGB sorgulaması nedir, nasıl yapılır cevapları; elektronik ticaret gümrük beyanı sorgulaması ithalat ve ihracatta kullanılan dijital beyannamedir. Online ortamlarda hazırlanır. ETGB sorgulaması yapmak isteyen kişiler öncelikle ticarete söz konusu olan kargonun bilgilerini, anlaşmalı çalışma yapılan firmaların sorgulama sayfalarına girmelidir. Sorgulama yapmak isteyen kişiler ürün için hazırlanan konşimento numarasını, sorgulama sayfasındaki ilgili kutucuğa yazarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Bu sayede elektronik beyanname sorgulaması yapılır, ulaşılmak istenen tarih ve numarası gibi bilgilere kısa sürede ulaşılır.

ETGB ayrıca mikro ihracat olarak geçtiği için bu işlemi yapılırken KDV gibi vergilerin işlemleri önemlidir. Yani sonuç olarak ETGB, kargo (shipping) taşıyıcısı olan firmalara verilen teminat belgesinin dijital ortamında hazırlanmış şeklidir. Elektronik beyanname ile ihracat beyannamesi düzenlemeleri, çeki listeleri düzenlemeleri maliyetleri ile yine de karşılaşmaktadır fakat gümrük sürecinde bu maliyetleri dahil olmamaktadır. Mikro ihracatta veya elektronik işlemler ile yurt dışına satış bakımından işlemler kolaylaştığı için firmalar ve kurumlar bakımından kazançlı bir iş modeli olan bu dijital sistem yurt dışına satış yapan ülkelerin girişimcileri için muhteşem bir fırsat yaratır ve firmaların yurt dışına ulaşmasını kolaylaştırır. Türkiye ve dünyada firmalar küresel pazarlara bu yöntem ile daha kolay girebilmektedir. 

ETGB Formu Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı forumu nedir? Nasıl düzenlenir? İhracatta 15.000 Euro ve 30 kg’ı aşmayan yükler için dijital ortamlara düzenlenen ihracat döküm belgesi olarak adlandırılan ETGB, içeriği bakımından mini ihracatta söz konusu olan ticari malın kimlik belgesidir. ETGB formu nasıl düzenlenir? Bu soru; elektronik beyanname olan bu belge express kargoların sitelerinde doldurulmak üzere hazır bekleyen formların ürüne ait ilgili bilgilerle doldurulması yanıtı verilebilir.  Kişilerin bu ihracat türünü elektronik belge ile işlem yapabilmesi için, sitelerde hazırda yer alan bu dokümanlara ürün ile ilgili birçok bilgi girmesi gerekmektedir. Bu bilgiler malın yolculuğu sırasında kaybolmaması ve gümrükten geçebilmesi için oldukça gereklidir. ETGB dokümanın içerdiği bilgiler, konşimento numarası, gerekli adresler, vergi numaraları ve ürüne yönelik diğer bilgilerdir.

ETGB Formunun İçerdiği Bilgiler

Elektronik ticaret gümrük beyanı ya da mikro ihracat için e- ihracat sözleşmesi niteliği taşıyan  bu belge kişilerin ve kurumların ithalat ve ihracatta kullandığı belgedir. Bu bilgi ayrıca bize “ETGB nedir?” sorusunun yanıtını da vermektedir. ETGB sorgulaması nasıl yapılır? Sorusuna verdiğimiz yanıttan sonra da ETGB sorgulaması sırasında ETGB formundan içinde yer alan bilgilerden aşağıdaki bilgilere rahatlıkla ulaşılabilir. Ayrıca bu formun içerdiği tüm bilgiler, ticareti yapan tüm taraflar tarafından bilinmesi gerekmektedir.
 
• Konşimento numarası
• İhracatçı firma adı
• Vergi numarası ve dairesi
• İhracatçı firma adresi
• İlgili kişi ve irtibat bilgileri, telefon ve fax numarası ile e- posta adresi
• İhracatçı banka bilgisi
• Eşyanın cinsi
• GTIP no
• Eşya adedi
• Eşya kıymeti 
• Ödeme şekli
• Kap adedi 
• Net kg 
• Brüt kg
• Maliye tasdikli fatura bilgisi | Fatura no ve fatura tarihi
• Eşyanın menşei
• Mal beraberi gidecek evraklar
• Alıcı firma
• Alıcı firma adresi
 

ETGB İhracat

Öncelikle ihracat nedir sorusunun yanıtı; kısaca hizmet ve ürünü kaynak ülkesinden yabancı ülkelere satmak olarak açıklanabilir. Böylelikle ülkeye döviz sokulur. Uzun açıklaması ile “İhracat nedir?” sorusuna en kapsamlı, bir ülkede üretilen ürün ve hizmetleri satış hedefi ile başka bir ülkeye sokmak olarak açıklayabiliriz. E-ihracatta bunun bir yöntemidir. 
ETGB ihracat açılımı elektronik ticaret gümrük beyanı olarak geçmektedir. İhracatı gerçekleştiren kişiler tarafından mikro ihracat olarak da isimlendirilebilir. Söz konusu satış işlemi 150 kg ve 7.500 Euro limitine sahiptir. Bu ihracat şekli ekspres firmalar ile gerçekleştirilmektedir. Firmalara örnek olarak PTT, UPS ve DHL firmalarını örnek verebiliriz. Hızlı yapılan bu ihracatın avantajları arasında gümrük müşavirliğine ayrıca bunun için ardiye ve beyanname ücreti ödememeniz gösterilebilir. Bu ticaret şekli, vekaletname gerektirmediği için süreci ve evrak işlemini kısaltır. Gönderinizin KDV’sini alabilirsiniz bu yüzden de tasarruf etmenizi sağlar. Nasıl yapılırdan sonra gerekli belgeler tam olmalıdır.
 
ETGB ihracatı için gerekli belgeler vardır, bunlar; dolaylı temsil yetki belgesi, iş emri ya da mikro ihracat gönderi bilgi formu, maliye onaylı faturaların orijinali ve yurt dışı için Türkçe fatura ve İngilizce fatura gerektirmektedir.

ETGB İthalat

İthalat (import) nedir? Nasıl yapılır? Yurt dışında üretilen hizmet ve ürünlerin Türkiye’ye gümrükleme ve lojistik süreçlerini geçerek pazara karışması ve cari rakamlarına katılmasına ithalat denir. Bu ithalat şeklinin ETGB versiyonunda mevcuttur. ETGB ile gerçekleştirilen ve göndermek istenilen ürün şartları ise; kargonun ağırlık ve değerinin üst sınır olan 30 kg ve 15.000 Euro miktarını aşmaması gerekmektedir, içeriğin ticari değerinin olmaması ve numune olması önemlidir, gümrük müşaviri tarafından hazırlanan değerlendirme ile kargonun ETGB kapsamında beyan edilebilmesi ve expres servislerinin yetkilendirme talimatının kurum tarafından imza ile onaylaması gerekmektedir. Ayrıca göndermek istediğiniz ürünün ticari değeri olmayan ithalat ürünlerinin taşınması vekaletnameye gerek olmadan operatörler ETGB kapsamında yapabilmektedir.
 
ETGB ithalat verilmesi gereken belgeler; kaşe ve imzalı ihracat bilgi formu, maliye tasdikli Türkçe fatura, pazarına girecek ülkelerindeki beyanda kullanılmak üzere İngilizce/Almanca veya giden ülkenin tercih ettiği dilde faturadır. Bu belgeler sayesinde bir ülkenin Türkiye’den başka bir pazara mal sokması gerçekleştirilir. Parasal değer olarak 15.000 Euro ve 30 kg’ı geçmemek şartı ile süreç sorunsuz ilerler.
 

Mikro İhracat Nedir?

Mikro ihracat nedir? Nasıl yapılır? Türkiye kaynaklı mal ve hizmetlerin 300 kilogramdan az ve KDV hariç fatura tutarı 15.000 Euro ve altında olacak şekilde mikro ile gerçekleştirilir. Bu yüzden de mikro ihracat yapanlar gümrük müşavirine ihtiyaç duymadan ve bürokrasiyi minimize ederek kolaylıkla faaliyetlerini gerçekleştirirler. Nasıl yapılır sorusunun cevabı ise 15.000 Euro altındaki yurt dışı satışta elektronik ticaret gümrük beyannamesi hazırlanarak maliyet ve zamanı en iyi şekilde kullanılır. PTT, UPS ve DHL başta olmak üzere birçok kurum ETGB düzenleyebilir. KOBİ’ler mikro ihraç ile yurt dışı pazarlarına kolayca girebilirler. Bu belgeleri düzenlerken Türkçe ve İngilizce olarak çalışmak istedikleri kargo şirketi aracılığıyla ulaştırabilirsiniz.
Mikro ihracat yapılması ve belgelerin hazırlanması bakımından kolaydır. Bu yüzden kişiler ve küçük orta çaptaki işletmeler kolayca bu işlemi yapabilirler. Bu işlemlerin dijital ortamdan yapılması hata payını ve karışıklıkları çok daha düşük seviyelere indirir. Sorgulaması ve hazırlanması yapılırken nosu bakımından dikkatli olunmalıdır. Ekspres taşıyıcıların  kullanılması kargoları taşırken deniz yolu, demir yolu, hava yolu ve kara yolu tercih edebilirler.

ETGB Formu Düzenleme Yetkisi Kimdedir?

ETGB nedir,  sorusunu yanıtı ticaret yapan firmaların veya kişi ve kuruluşların, yurt dışına satış ve alışlarında kullandıkları elektronik beyannamedir. Dijital ortamda düzenlenen bu belge sayesinde yurt dışına alış ve satış işlemleri daha hızlı ve çoğunlukla doğru bilgiler içermesi bakımından kullanımı çok yaygındır. Sorgulaması nasıl yapılırın cevabı ise; https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/ ETGB sorgulaması kolayca yapılabilir. Kargonun sorgulamasından önce bu belgeyi düzenleme yetkisi taşıyıcılığı üstlenen express firmalardır. Bu sebebi ise işlem sırasında firmayı verilen vekaletname ile bu sağlanır. Verilen bu beyanname ile ithalat işlemleriniz başlamaktadır. Operatörler tarafından düzenlenen bu  belgeler  sayesin de kişilerin mikro ithalat ve ihracat 15.000 Euro altındaki yurt dışı satışları elektronik ticaret gümrük beyannamesi hazırlanarak gerçekleşir.

ETGB Kapsamı Nedir? 

ETGB nedir, nasıl yapılır, kapsamı nedir soruları sıklıkla sorulmaktadır. Ürünlerin hava yolu ve kara yolu ile 15.000 Euro altındaki ürünlerin hızlı kargo taşımacılığı ile başka ülkelere yollanmasıdır. Gelen veya giden malın belgelerinin hepsi dijital ortamlarla hazırlanmaktadır bu beyannamelere elektronik ticaret gümrük beyannamesi denilmektedir. Kâğıt ve çıktı harcaması olmadığı için hızlı işlemler hatasız gerçekleşir. ETGB’yi düzenlenerek satışı gerçekleştirebilirsiniz. Bu satışı çeşitli şirketle anlaşıp taşıdıktan sonra taşıyıp daha az yükümlülük ile ticaret yapmış olursunuz. Maliyet ve avantajı nedeniyle dijital ticaret ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
 
ETGB’ye göre alıcılar ve göndericiler yerine yetkilendirilmiş ekspres kargolar operatörleri beyannameleri hazırlamaktadır. Bu uygulamanın kapsamında; kişisel kullanım için ödemesi yapılan ürünler gümrük süreçleri, yetki verilen express kargo operatörleri tarafından yönetilmesi, ve ürünü sanki yurt içindeki pazardan almış gibi herhangi bir süreci prosedürle uğraşılmaksızın gerçekleştirilmesi, ayrıca mikro ölçekli veya mini ihracat yapan kişilerin gümrük beyanı maliyetini düşürerek ihracat sürecini kolayca yapılmasını sağlar ve firmaların vergi iadesi alması vardır.

ETGB Beyannamesi Nedir?

Beyanname sorgulama nasıl yapılır işlemleri de yukarıda bahsettiğimiz ETGB nedir, ne işe yarar  başlıklı metinlerde bahsedilmişti. ETGB beyannamesi içerik olarak, konşimento numarası, ihracatçı firma adı, vergi numarası ve dairesi, ihracatçı firma adresi, ilgili kişi ve kurumların iletişim bilgileri bilgileri telefon ve fax numarası ile e- posta adresi, kargonun menşei, mal beraberi gidecek evraklar ve GTIP no gibi bilgileri içerir. Bu beyanname kargonun kimliği sayılmaktadır. Mikro ihracat ile ilgilenenlerin beyanname bilgilerinin sorgulanmasının yapmaları gereken durumlarda beyanname sorgulaması nasıl yapılır sorunun yanıtı ise; ihracat Beyanname sorgulama işlemi de internet vergi dairesi olan VEDOP sisteminden kolayca yapılabilir. Bu sizin ihracat ve ithalat  işlemlerinin süresini kısaltır hem de ihracat yaparken mükellef olunana vergilerden haberdar olursunuz. İnteraktif vergi dairesine ve ETGB sorgulamalarına https://uygulama.gtb.gov.tr/BeyannameSorgulama/ adresinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinden ulaşarak istediğiniz beyanname sorgulama işlemi, belgelerin tarih, kargonun nosu, vergi borcu ödeme, vergi levhasına tam otomasyon sisteminden ulaşabilirsiniz. 

Mini İhracat Nedir?

Mini ihracat nedir, nasıl yapılır sorusunun yanıtı, ise mini ihracat mikro ihracat anlamına gelmektedir. Burada ETGB kullanılır. Mini ihracat da gümrük süreçlerinde gereken evraklar mikro ihracata ile aynıdır. Bunlar; dolaylı temsil yetki belgesi, iş emri ve mini ihracat gönderi bilgi formu, maliyeden onaylamış gerçek fatura, yurt dışı için Türkçe fatura ve  İngilizce fatura veya gideceği ülkenin tercih ettiği dil ile faturadır.
 
Mini ihracat yani mikro ihracat yapanlar gümrük müşavirine ihtiyaç duymadan ve bürokrasiyi minimize ederek kolaylıkla faaliyetlerini gerçekleştirirler. Mini ihracat nasıl yapılır sorusunun cevabı ise, 15.000 Euro altındaki yurt dışı satışta elektronik ticaret gümrük beyannamesi gümrük müşavirine ihtiyaç duyulmadan hazırlanarak yapılır. Bu şekilde maliyet ve zamanı en iyi şekilde kullanılır. PTT, UPS ve DHL başta olmak üzere birçok kurum ETGB düzenleyebilir. KOBİ’ler mikro ihraç ile yurt dışı pazarlarına kolayca girebilirler. Bu belgeleri düzenlerken Türkçe ve İngilizce olarak çalışmak istedikleri kargo şirketi aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Ekspres firmaları sizin yerinize sorumluluk alarak sürecin hızlı ve sağlıklı ilerlemesine yardımcı olurlar.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.