Gümrük Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır Ve Ödenir?

Gümrük Vergisi Nedir, Nasıl Hesaplanır Ve Ödenir?
Gümrük vergileri, uluslararası sınırları geçerken mallardan alınan ücretlerdir. Gümrük vergileri, yerel yönetimler tarafından oluşturulan özel makamlar ve organlar tarafından alınır ve yerel endüstrileri, ekonomileri ve işletmeleri korumayı amaçlar. Farklı menşe ülkelerinin yanı sıra farklı ürünlerle ilgili farklı gümrük vergileri olabilir.

Vergi ve Gümrük Vergisi Arasındaki Fark Nedir?

İki terim birbirinin yerine kullanılsa da, teknik olarak konuşursak, vergi ve harç arasında bir fark vardır:
  • Vergi, ithal edilen mallara konulan bir vergi türüdür. Gümrük vergilerinin amacı öncelikle yerel ekonomileri korumaktır;
  • İthal edilenler de dahil olmak üzere ülkede satılan tüm mallardan vergi alınır. Vergilerin temel amacı devlet için gelir elde etmektir.
Temel fark, gümrük vergilerinin özellikle ithalat için geçerli olan vergiler olması, vergilerin ise ithalat dahil her şey için geçerli olmasıdır. İthalatçı için her ikisi de (tipik olarak ilgili gümrük makamlarına) ödenmesi gereken gönderilerine uygulanan ücretlerdir ve her ikisi de toplam indirme maliyetine katkıda bulunur. İthalat uyumluluğu ve sınıflandırma çözümleri, ithalatçıların ürünleri için hangi vergi ve harçların geçerli olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir.

İthalat Tarifesi İle Gümrük Vergisi Arasındaki Fark Nedir?

Tarife, belirli ithalatlara uygulanan belirli bir vergi türüdür.
  • Özel vergi oranları söz konusu mallara bağlı olarak değişebilse de, gümrük vergisi ithal edilen malların çoğuna (hepsi değilse de) uygulanan bir harçtır.
  • Tarife, tipik olarak bu malların ithalatını caydırmak için ülkeye giren belirli mallara uygulanan ek bir ücrettir (bu genellikle belirli yerel endüstrilere daha fazla koruma sağlamak amacıyla yapılır).
Çoğu ithalatın kendileriyle ilişkili vergileri vardır. Birkaç mala, ülkeye veya yetki alanına bağlı olarak ek tarifeler uygulanabilir. HS ve HTS gibi sınıflandırma sistemlerini kullanarak ithalatı doğru bir şekilde sınıflandırmak, ithalatçıların gönderiler için hangi vergi ve tarifelerin ne kadar geçerli olduğunu belirlemesine yardımcı olur.

Katma Değer Vergisi (KDV) Nedir?

Katma değer vergisi, bir ülkede hükümet tarafından satılan tüm mal ve hizmetler üzerinden alınan bir tür satış vergisidir. Üretim, dağıtım ve son müşteriye satışın her aşaması için teknik olarak alınır. KDV uygulanan ülkelere ithalat yapılırken, KDV, ithal edilen gönderide ödenmesi gereken toplam ücretlerin bir kısmını oluşturur ve toplam indirme maliyetine katkıda bulunur

İthalat Vergisi İadesi Nedir?

Bireylerin ödedikleri vergilerin (maaş çeklerinden yapılan kesintiler yoluyla) ödemeleri gerekenden fazla olduğu durumlarda, bireylerin gelir vergileri için geri ödeme almaya hak kazanabilmeleri gibi, ithalatçılar da genellikle ödenen fazla vergiler için geri ödeme talep edebilir. Bu, ithalat vergisinin geri alınması olarak bilinir ve fazla ödeme yaptıklarını kanıtlayabilen ithalatçılar tarafından uyarılar ve kısıtlamalar ile kullanılabilir.

Vergi Dezavantajı Nedir?

Gümrük vergisi iadesi, yalnızca ülke içinden transit geçiş yapan mallar için özel olarak toplanan bir ithalat vergisi geri alma şeklidir. Başka bir deyişle vergi iadesi, ülke dışına yeniden ihraç edilen mallar (veya orijinal olarak ithal edilen ve ithalat vergisi alınanlardan imal edilen mallar) için ödenen ithalat vergilerinin iadesidir.

Telafi Edici Vergi Nedir?

Telafi edici vergiler, hükümetlerin yerli sanayilere sübvansiyonlar ve/veya vergi muafiyetleri şeklinde yardım ve yardım sağladığı durumlarda menşe ülkelere uygulanan özel vergiler ve tarifelerdir. Bu yardım daha sonra bu endüstrilerin ürünlerini daha düşük fiyatlara ihraç etmelerini sağlayabilir ve bu da ithalatçı ülke için yerel endüstrilere potansiyel olarak zarar verebilir. Telafi edici vergiler genellikle bir soruşturmanın ardından Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından verilir.

Gümrük Memurları Gümrük Vergilerini ve Vergilerini Nasıl Hesaplar?

Gümrük memurları, gümrük vergilerini ve vergileri hesaplamak için ticari faturanızdaki ve diğer ilgili belgelerdeki bilgileri kullanır. Bu nedenle, ticari faturalarınıza GTİP kodu ve malların tam değeri gibi bilgileri dahil etmeniz çok önemlidir. Bilgiyi eksik bırakırsanız, gümrüğün kargonuz üzerindeki vergi ve harçları hesaplayacağını ve bunun da gereğinden fazla ödeme yapmanıza neden olabileceğini unutmayın.

İthalat Vergilerinizi Nasıl Hesaplarsınız?

Başlamak için, gönderdiğiniz mallar üzerindeki gümrük vergisi yüzde oranını hesaplayın. Bu oran gidilecek ülkeye göre değişmektedir. Gümrük vergilerini manuel olarak hesaplayabilirsiniz ve bazı hesaplayıcılar çevrimiçi olarak ücretsiz olarak kullanılabilir. Bunu bulmak için, hedef ülkenizin gümrük veya ticaret tarifesi sayfasının hükümet web sitesine gidin. Vergi oranlarını genellikle bir HS kodu veya bir ürün açıklaması kullanarak bulabilirsiniz. Örneğin ABD’den İngiltere’ye giren bir kadın tişörtünün gümrük vergisi yüzdesi veya yüzde 12 ticaret tarifesi var.

Oranı Bulduktan Sonra Kargonuzdaki Gümrük Vergilerini Hesaplayabilirsiniz

Bunu yapmak için, malların değerini, navlun giderlerini, sigortayı ve diğer maliyetleri toplayın ve ardından vergi oranıyla çarpın. Sonuç, kargonuz için gümrükte ödemeniz gereken vergi miktarıdır. Bazı ülkelerin tarifeleri hesaplamak için çeşitli prosedürleri vardır, bu nedenle hükümetin web sitesinei veya operatörünüzü tekrar kontrol edin.

Gümrük Vergileri ve Vergiler Gönderinizi Nasıl Etkiler?

Gümrük vergileri ve vergilerin toplam sevkiyat maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olabilir, bu nedenle yetkililerin bunları nasıl hesapladığını ve ödemeden kimin sorumlu olduğunu anlamak önemlidir. Bu, size ve alıcınıza değerli zaman ve çabadan tasarruf sağlayabilir. Ulusal geliri korumak ve yerel sanayiyi korumak için vergiler ve harçlar konur. Uluslararası sınırları geçen hemen hemen tüm gönderiler, gümrük yetkilileri tarafından ticari fatura ve diğer ilgili belgelerde sağlanan bilgilere dayanarak gümrük vergisi ve vergi tahakkukuna tabidir. Gönderiler gümrükten çıkmadan önce yetkililere ödeme yapılmalıdır. Gümrük ücretleri şunlara bağlıdır:
  • Ürün değeri
  • Ticaret anlaşmaları (varsa)
  • Üretildiği ülke
  • Ürünün tanımı ve son kullanımı
  • Ürünün Harmonize Sistem (HS) kodu
  • Ülkeye özgü düzenlemeler

Katma Değer Vergisi (KDV) ile Mal ve Hizmet Vergisi (GST) Arasındaki Fark Nedir?

Çoğu ülkede, mal ve hizmetlerin değerine göre değerlendirilen bir ulusal vergi vardır. Farklı ülkelerde kullanılan terminoloji değişebilse de prensip aynıdır. Kanada, ABD Singapur, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı ülkelerde bu vergi Mal ve Hizmet Vergisi veya GST olarak bilinir. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde (AB) Katma Değer Vergisi (KDV) vardır KDV’ye kayıtlı ve tamamen vergiye tabi olan işletmeler, tüketici harcamaları üzerinden alınan bir vergi olduğu için KDV’nin nihai maliyetini karşılamazlar. Farklı ülkelerde IVA, TVA, BTW ve AFA olarak da bilinebilir ancak prensip aynıdır.
Related Posts