İthalatın Tanımı, Süreci Ve Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İthalatın Tanımı, Süreci Ve Yapılması Gerekenler Nelerdir?
İthalat, bir ülkede üretilen ve başka bir ülke tarafından satın alınan bir mal veya hizmettir. Petrol, araba ve giysi gibi ithalatın tanımını ve örneklerini keşfedin ve ülkelerin neden ithalat yaptığını detaylarıyla öğrenin.

Etrafınızdaki İthalatlar

Giydiğiniz pantolonların ve gömleklerin nereden geldiğini biliyor musunuz? Kıyafetinizin tamamının başka bir ülkeden ithal edilmiş olma ihtimali yüksektir. Ama çevrenizdekilerden bu ürünlerin aslında kendi ülkenizde üretildiğini duyabilirsiniz. Öyleyse bu tür mallar nasıl ithal olabilir? Burada gözden kaçırılan asıl nokta giysilerin yapımında kullanılan kumaş ve pamuğun aslında başka bir ülkeden satın alındığıdır. Günümüz dünyasında, kullandığımız mal ve hizmetlerin çoğu, birkaç farklı ülkenin katılımının bir kombinasyonudur. İthalat, bir ülkede yerleşik kişiler tarafından satın alınan ancak ülke dışında yapılan mal ve hizmetlerdir. Sevk edilebilirler, postayla gönderilebilirler ve hatta bir uçak yolculuğundan bagajınıza geri getirilebilirler. Yabancı bir ülkede üretilip yerli halka satılıyorsa, bunlar ithaldir. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya ve Fransa en büyük beş mal ithalatçısıdır.

Ülkeler Neden İthalat Yapar?

Ülkeler çeşitli nedenlerle mal ithal etmektedir. Çoğu ülkenin tamamen kendi kendine yeterli olmadığını ve isteseler bile bunun ekonomik çıkarlarına uygun olmayan yüksek bir maliyeti olacağını not etmek önemlidir. Bu nedenle ülkeler birçok mal ve hizmeti ithal etmeyi seçmektedir. Birincisi, ülkeler ya ekonomik refahları için gerekli olan ya da tüketiciler için oldukça çekici olan ancak iç pazarda bulunmayan malları veya hizmetleri ithal ederler. Petrol ve doğal gaz birçok ülke için bunun bir örneğidir. Bu ülkeler ya hiç doğal üretime sahip değiller ya da vatandaşlarının ihtiyaç duyduğu talebi ve yaşam tarzını desteklemek için yeterli petrole sahip değiller, bu nedenle bu yakıtları olan diğer ülkelerden satın almaya bel bağlıyorlar. Kömür, bakır, nikel ve demir, bazı ülkelerin ihtiyaç duyduğu ancak sahip olmadığı diğer yaygın doğal kaynaklardır. Diğer yaygın ithalat türleri, diğer ülkeler tarafından daha ucuza veya verimli bir şekilde üretilebilen ve bu nedenle daha düşük fiyatlarla satılan mal veya hizmetlerdir. Birçok ülke, ithal etmeyi seçtikleri malları üretme kabiliyetine sahiptir, ancak daha yüksek iş gücü maliyetleri ve ücretleri, daha yüksek malzeme maliyetleri veya karşılaşabilecekleri teknoloji ve altyapı zorlukları nedeniyle malları daha düşük bir fiyata ithal etmek genellikle çıkarlarına en iyisidir. Bu durum, örneğin kıyafet sektöründe, benzerdir. Ülke dışında yapılmış olma ihtimali yüksek olan bazı kıyafetler yerli üretim olanlarından daha ucuza satılıyor olabilir. Tabii bu, ithalat yapılan ülkenin malı daha ucuza ve makul bir kalite standartlarında üretebilmesi ile alakalı bir durumdur.

İthalat Prosedürleri ve Belgeler

Malların ülkeye girişi söz konusu olduğunda, dünyanın tüm ülkelerinde İthalat ve Gümrük yetkilileri çok önemli bir rol oynamaktadır. Küreselleşme çağı, dünyanın farklı ülkeleri arasında giderek daha fazla etkileşimi başlatarak, ithalat ve ihracat kitlelerinde artışa yol açtı. Tüm bunları etkili bir şekilde yönetmek için, eğitimli bir görevliler ve kurallara sahip olmak çok önemlidir. Uluslararası sınırları aşıp ülkeye giren her türlü mal için ithalat prosedürleri ve belgeleri gereklidir. Bu, basit hediyelerden büyük gönderilere kadar değişebilir.

İthalat İşleminin Aşamaları

Aşağıdaki adımlar, ithalat prosedürü ve dokümantasyon sürecini yeterince açıklayabilir:
 • Her şeyden önce, ülkeye bir şey girmeden önce, hangi malın ne amaçla ithal edildiğine dair kapsamlı bir listenin güncellenmesi ve kaydedilmesi gerekir.
 • Bunun gibi veriler ticaret birliklerinden ve ticaret kuruluşlarından elde edilebilir.
 • Ardından, tüm kural ve düzenlemelerin takip edildiğinden ve standartların karşılandığından emin olmak için İthalatçı tarafından EXIM Politikasına danışılır.
 • Ardından, uygun para biriminin yabancı notlara alım satımını içeren yabancı nakit taksit talebi gerçekleşir. Bu konuda, Merkez Bankası’nın Döviz Kontrol Departmanı, ülkenin dış ticaret borsasını yönetmektedir.
 • İthalatçı daha sonra mal tedariki için ihracatçıya bir ithalat talebinde bulunur.
 • İthalatçı ile satıcı arasında ödemeler yapıldıktan sonra ithalatçıya bir akreditif düzenlenir.
 • İthalatçı, malın limana vardığında avansın ödenmesini ayarlar.
 • Bu ithalatçıyı yüksek cezalardan kurtarır.
 • Denizaşırı tedarikçi, malları gemiye yükledikten sonra ithalatçıya malların sevkıyatı ile ilgili bilgi vermek üzere “Sevkiyat Bilgisi” gönderir.
 • Liman ücretleri de mallar teslim alındıktan ve tüm kontroller tamamlandıktan sonra ithalatçı tarafından ödenir.

İthalat Belgeleri Hakkında

Mallar aksi şekilde tehlikeli olarak belirtilmedikçe veya ülke hükümeti tarafından özel olarak talep edilmedikçe, ithalat prosedürü genellikle bu taslağı izler. İthalatçının hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için önemli olan bu sürecin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için bir takım belgeler gerekmektedir. Bu Belgeler şunları içerir:
 • Katalog, Teknik Yazılar – makine ve ekipman ithalatı için gereklidir.
 • Kimyasal Bileşim, İlgili gümrüklerin gerektirdiği Test bağı – Kimyasal İthalat durumunda bunların tümü gereklidir.
 • Fümigasyonlu Bitki Sağlık Sertifikası, Menşe Şahadetnamesi – işlenmemiş gıda, bitkisel ürünler, ahşap baskılar, meyve ve tohum ithalatı için gereklidir.
 • Test Raporu ve Bileşimi – işlenmiş gıda ürünü ithalatı için.
 • Azo Boya Muayene Belgesi – Kumaş İthalatında.
 • Değerleme için PLAT T gereklidir – Plastik Granüllerin ithalatı durumunda.
 • Tescilli EPCG Lisansı, İthalatçı Tarafından Panellenmiş Taahhütname, Bond com BG Bankası Ön Yazısı, Bankadan İmza Tasdiknamesi, Yönetmelik Kurulu Kopyası, Mutabakat Zaptı Parçacıkları ve Önceki Lisans Detayı – EPCG lisansı altında ithalat.
 • Gümrük vergisi avantajı için Tedarikçiden gerekli form – Seramik Fayans İthalatı.
 • Test Sertifikası – Şarap ve Viski İthalatı.

İthalat Prosedürünü Açıklayın

İthalat prosedürü, herhangi bir yabancı ülkeden mal satın alınmasıyla ilgili tüm adımlar anlamına gelir. İthalat ticaretinde yer alan prosedür adımları, ithalat politikaları ve yasal gereklilikler açısından ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Ülkelerin çoğunda ithalat ticareti hükümet tarafından kontrol ediliyor. İthalat ticaretinde hükümeti güçlendirmenin amacı, döviz, Yerli sanayilerin korunması vb. konularda katı bir kısıtlama politikası sürdürmektir. Malların ithali için belirlenmiş ve düzenlenmiş bir prosedür izlenmelidir.
Related Posts