Nakliye Sözleşmesi Türleri, İçeriği ve Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar

Nakliye Sözleşmesi Türleri, İçeriği ve Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
Dünya ekonomisi, okyanuslar, hava, demiryolları ve navlun modları tarafından gerçekleştirilen işlemler ve ticaret yoluyla ilerliyor.  Bu işlemler, dünyadaki yetkili düzenleyici kurumların koyduğu kural ve düzenlemelere uygun olarak yapılacaktır. Uluslararası ticaretle uğraşan her şirket, bu düzenlemelere yüksek oranda uyduklarından emin olmalıdır. Daha özel olarak, denizcilik endüstrileri, denizcilik yoluyla herhangi bir Uluslararası işlem gerçekleştirirken, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından kabul edilen kural ve düzenlemelere ve ilgili ülkelerin yasalarına uyar. Denizcilik Endüstrisi var olan en eski endüstridir ve bu nedenle dünya ekonomisinin önemli bir parçası haline gelir. Daha önceki günlerde tüm ticaret, işlemler, seyahat ve ulaşım çoğunlukla nakliye yoluyla sağlanıyordu. Günümüz ekonomisinde de hayati bir rol oynadığı inkar edilemez.

Nakliye Sektörü Nedir?

Uluslararası ticaret genellikle dört ana ulaşım yöntemiyle gerçekleşir. Taşımacılığın bir parçası olan denizcilik endüstrileri, dünya ekonomisinin büyümesinde hayati bir role sahiptir. Denizcilik Endüstrisi, yerli ve küresel şirketlere, yani satış ve alım satım ve ticaret gibi işlemlere girmek için mal ve emtia taşıma olanakları sağlar. Yurtiçi ve yurtdışı teslimat imkanlarını da doğrudan müşterilerine sunmaktadır. Son zamanlarda elektronik ticaret işletmeleri tarafından doğrudan müşteri talepleri gündeme gelmiştir. E-ticaret, internet üzerinden yapılan satış ve satın alma faaliyetidir. Amazon, ebay ve daha pek çok potansiyel e-ticaret şirketi, müşteriler ve satıcı veya ithalatçı ve ihracatçı için uluslararası ticaret olanakları sağlayarak nakliye işini genişletiyor.

Karayolu Sözleşmeleri

Araba taşıyıcı sözleşmeleri, insanların saygın bir nakliye şirketi ararken düşündükleri son noktadır. Ancak sözleşme, nakliye anlaşmalarınızı kanıtlayan ve garanti eden bir belgedir. Bunlar önemlidir, bu nedenle, iyi hazırlandığınızdan emin olmak için, bir nakliye sözleşmesi müzakere etmeden veya imzalamadan önce göz önünde bulundurmanız gereken maddeleri ana hatlarıyla belirtiyoruz.

Nakliye Sözleşmesi Nedir?

Taşıyıcı ile gönderici arasında bağlayıcı yasal bir belgedir. Bir nakliye sözleşmesi, tarafların hasar, kargo kaybı veya mücbir sebep durumundaki sorumluluklarını özetler. Bunun da ötesinde, araba taşıma sözleşmeleri, sorumluluğun başka bir tarafa geçtiği zamanı gösterir. Kural olarak, bir sözleşme şunları içerir:
  • Tarafların isimleri,
  • Teslimat bilgileri,
  • Çıkış ve varış yerleri,
  • Fiyat,
  • Geri ödeme politikası.
Nakliye sözleşmeleri genel anlamıyla bakıldığında bir yükün taşınması için iki taraf arasında yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, yük sahibi ve taşıyıcı arasında yapılabildiği gibi, taşıyıcı ve yük alıcısı arasında da yapılabilir. Nakliye sözleşmeleri, yükün taşınmasına ilişkin tüm şartları belirler ve taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri tanımlar. Nakliye sözleşmeleri, genel olarak aşağıdaki üç türde olabilir: 

Gemi Yükü Sözleşmesi

Bu tür sözleşmeler, deniz yoluyla taşınan yükler için yapılır. Gemi yükü sözleşmesi, yük sahibi ve taşıyıcı arasında yapılır ve yükün taşınması, teslimi ve ödeme şekilleri belirtilir.  

Karayolu Taşıma Sözleşmesi

Bu tür sözleşmeler, karayoluyla taşınan yükler için yapılır. Karayolu taşıma sözleşmesi, yük sahibi ve taşıyıcı arasında yapılır ve yükün taşınması, teslimi ve ödeme şekilleri belirtilir. 

Havayolu Taşıma Sözleşmesi

Bu tür sözleşmeler, havayoluyla taşınan yükler için yapılır. Havayolu taşıma sözleşmesi, yük sahibi ve taşıyıcı arasında yapılır ve yükün taşınması, teslimi ve ödeme şekilleri belirtilir.  Nakliye sözleşmelerinde, aşağıdaki konulara özellikle dikkat etmek önemlidir:

Sözleşme Şartları

Nakliye sözleşmesinin tüm şartları belirtilmelidir. Taşıyıcının yükü taşıyacağı tarih, yükün teslim edileceği yer, taşıma ücreti, ödeme şekli, sigorta gibi konular belirtilmelidir. 

Sorumluluk

Sözleşmede, taşıyıcının yükün güvenli bir şekilde taşınmasından sorumlu olduğu belirtilmelidir. Yükün kaybı, hasarı veya gecikmesi durumunda, taşıyıcının sorumluluğu ve tazminat şekli belirtilmelidir.

Sigorta

Yük sahibi, yükün sigortalanması için taşıyıcı ile anlaşabilir. Sigortanın kapsamı,  primleri ve sigorta şirketinin adı belirtilmelidir. 

İptal ve Değişiklik

Sözleşmede, yükün taşıma tarihinde veya teslim yerinde herhangi bir değişiklik veya iptal durumunda neler yapılacağı belirlenir.
Related Posts